تفاوت کانال اسپیرال و کانال فکلسیبل

تفاوت کانال اسپیرال و فلکسیبل

کانال اسپیرال گالوانیزه چیست؟

همانطور که از نام آن مشخص است نوعی از کانال های انتقال هواست که با استفاده از ورق های فلزی تولید می گردد و برای نصب نیاز به انواع اتصالات فلزی دارد. این خطوط انتقال هوا را عموماً در کشور ما با نام کانال اسپیرال می شناسند. اسپیرال یک واژه انگلیسی است و به معنای دورانی (گرد) است.

برای نصب و اجرای این کانال ها نیاز به یک گروه متخصص هست که قبل از نصب به بررسی سازه پرداخته تا نقشه و برآورد دقیقی ارائه کنند.

ادامه مطلب